Kursavgift & Villkor

Din investering i dig själv är 2.900:-  inkl. moms.
(Har du redan har gått kursen och vill deltaga igen, få du halva kursavgiften i rabatt.)

Betalning:
Så snart du har bekräftat din anmälan skickar jag en faktura på kursavgiften. Den ska helst vara betald en vecka innan kursstart, men har du önskemål kring betalningsdatum meddela det. Vill du ha en betalningsplan, skriv till mig så kan vi komma överens om något.
När bekräftelsemail har skickats till dig är ni försäkrade om en kursplats.
Vanligen bifogas en faktura i samband med detta mail. Jag har som regel många kurser att administrera, så om du bokar lång tid i förväg kan det ibland dröja lite innan vi skickar fakturan.

Företagsfaktura:
Om du har eget företag, så kan du dra kurskostnaden i bokföringen – jag skriver ”kommunikationskurs” som specifikation (vilket strängt taget är helt korrekt), så det behöver inte bli konstiga kommentarer från revisorn eller skattemyndigheten… 🙂
Företagskunder kan lyfta moms och dra fakturan på företaget.
Företagspriset blir 3.625:- plus moms.

Avbokning:
Om avbokning sker mindre än 30 dagar innan kursstart, men mer än 14 dagar före kursstart, faktureras 580 kr/deltagare (alt. krediteras kursavgift minus 580 kr/deltagare, om du redan har betalt hela avgiften).
Om avbokning sker mindre än 14 dagar innan kursstart, men mer än en vecka (7 dagar) före kursstart, återbetalas endast (alt. faktureras) halva kursavgiften.
Om avbokning sker mindre än en vecka (7 dagar) före kursstart återbetalas ej/faktureras hela kursavgiften.
Anmälan är bindande.

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som via telefon eller Internet bokar plats på en kurs 14 dagars ångerrätt. Du kan alltså ångra dig utan att behöva betala något alls, även om anmälan i sig är bindande.
Detta gäller inte dock efter kursens början. Du kan alltså inte anmäla dig en vecka innan kursstart, och sen ångra dig under eller efter kursen.
Om 14 dagar har gått sedan du anmälde dig gäller de villkor som beskrivs under rubriken Avbokning.

Riktlinjer för kursdeltagande:
Att gå på kurs i en grupp människor förutsätter en del grundläggande överenskommelser och ansvarstagande för att allt ska fungera hyfsat friktionsfritt och för att du ska kunna känna dig trygg.

Ansvar
Det är viktigt att minnas att du tar ansvar för din egen utveckling, dina egna gränser, och att du deltar på ett sätt som du känner är hanterbart för dig, såväl psykiskt och fysiskt som känslomässigt. Du tar eget ansvar för att respektera såväl dina egna gränser och att du säger nej till det du inte vill, såväl som att respektera andra gränser, och att acceptera att ett nej är ett nej, som inte behöver motiveras.

Att berätta om kursen:
Allt som sker på kursen med deltagarna är konfidentiellt. Du kan berätta om dina egna erfarenheter, men prata inte med utomstående om vilka som varit med på kursen eller vad de sagt och gjort.

Dokumentation:
Det är absolut förbjudet att filma, fotografera eller spela in ljud under kursen – såvida du inte har samtliga närvarandes uttryckliga samtycke. Detta är specifikt avsett för kursdeltagarnas diskretion och trygghet.

Att lämna kursen:
Det kan förstås hända att man som deltagare av ett eller annat skäl behöver lämna kursen. Det har vi all respekt för – men vi vill att du talar om det för oss innan du lämnar kurslokalen, så att vi inte behöver undra var du har tagit vägen.