Jennie Rehbinder

Din sexualitet kan vara en källa till livslust och näring, vara en inre rörelse som du kan påverka, och som kan skapa en större känsla av frihet och styrka. Sexualiteten kan vara en del av hela ditt övriga liv och vara en kraft som stärker såväl dina sexuella upplevelser som din förmåga att odla kärleksfulla relationer.

Sexualiteten är en väsentlig del i att vara människa. Den berör inte enbart den fysiska och sexuella akten och den njutning som den kan ge, utan inkluderar även din könsidentitet, sexuella läggning, din längtan efter intimitet och närhet, ditt sätt att uttrycka åtrå och bejaka dig själv och andra, dina fantasier, din kreativitet, dina värderingar och attityder kring kropp, kön och sexualitet, dina olika sexuella praktiker, olika roller du har i livet, dina relationer och hur du odlar dessa. Exempelvis. Det finns flera aspekter. En del i att utforska sin sexualitet kan vara att upptäcka just detta, på vilket sätt sexualiteten är närvarande och inte, samt hur den skulle kunna vara mer närvarande. Att utforska sexualiteten kan innebära många olika saker. Det kan vara bra att sätta sexualiteten i såväl ett större (historiskt) sammanhang som att hitta specifika verktyg som kan ge direkt njutning. Vi är påverkade av samhällets normer kring sexualitet och idag är den förpassad till det privata rummet. Historiskt sett har det inte alltid varit så, utan varit en mer integrerad del av livet. Idag upplever många att sex är ett känsligt ämne och är inte bekväma med att tala om sex. Hos mig kan det däremot få det utrymme som det förtjänar.

Du kan få tillgång till mer njutning i sexlivet och livet. Vilka verktyg som blir viktiga för dig att utforska vidare beror dig och din situation. Under en kurs (se Yoni – fri att njuta) får du tillgång till många olika verktyg och perspektiv på sexualitet. Under samtal blir det din nuvarande situation som styr innehåll och upplägg.

Specifika verktyg kan exempelvis handla om lära sig mer om anatomi och orgasmologi, om andnings- och närvarotekniker, om att uttrycka sin inre sexuella röst, om att plats i relationen, om att odla en positiv självbild och skapa en större rörelseglädje. Det kan handla om att reflektera kring attityder, tankar och känslor. Som exempel.

Låt sexualiteten vara viktig!

———————–

Jag är socionom och utbildad i sexologi (6o hp på grundnivå). Sedan 2004 har jag hållit i över 340 kurser i sex och samlevnad, samt varit gästlärare på Sexsibility Coachutbildningen.

För dig som vill utforska utbudet kurser som jag håller tillsammans med min man Carl Johan Rehbinder, kolla http://www.cirkuseros.nu eller gudomlignjutning.wordpress.com.