om Jennie

Utöver en examen i socialt arbete och socionom har jag studerat datateknik, idéhistoria, genusvetenskap, kreativt skrivande samt sexologi på universitet och högskola. Jag har också deltagit på ickeakademiska kurser inom scenframställning, tantra och andra sex-& kärlekskurser, schamanism, foto- och bildhantering, m.fl.

Utbildningar i kärlek och sexualitet

Sedan 2004 har jag och min make, både tillsammans och var för sig, skapat och hållit i kurser för individer som vill utveckla sina intima relationer. Mellan 2004 och 2019 har vi haft över 350 kurser (vanligen 2-5 dagars). Vi erbjuder även individuell coaching för enskilda och par. YONI-kurserna för kvinnor har hittills erbjudits två-tre gånger om året.

Fotograf: Carl Johan Rehbinder