Yoni II – (helgkurs fortsättning)

Kommande kursdatum:
Nytt datum kommer att läggas ut.

Yoni II är för dig som redan deltagit på helgkursen Yoni – Fri att Njuta och vill fortsätta resan med att utforska sexualiteten och hitta sätt att göra det på ett autentiskt sätt. Att vara sexuellt autentisk är att leva ut ditt erotiska jag på det sätt som känns rätt för dig. Att ta varje steg i din process i den takt som känns bra för dig är att vara autentisk. Ju mer du styr eller medverkar till hur du har sex och hur du lever ut olika sexuella uttryck desto friare och starkare kommer du att känna dig. Det kommer också att minska prestationsångesten och göra resan roligare. Det stämmer oavsett om du ser dig själv som en oerfaren viol eller sexuellt erfaren.

Under helgen kommer vi att fortsätta att utforska sexualiteten och självkärlek på olika sätt – träna på att känna din kropp och vad den vill ha, att uttrycka det på olika sätt, verbalisera önskningar och att sätta gränser är fortsatt viktiga komponenter i att utforska och lära känna din sexualitet. En del övningar kommer igen, andra sätts ihop till nya. Det kommer att bjudas på samtal, närvaroövningar, andningsövningar, beröring och massage. Min förhoppning är att vi kan använda varandra för att bidra till helande, med stor lyhördhet och medkänsla för varandras önskningar och gränser.

Annonser