Taktil Stimulering

Taktil Stimulering är en mycket mjuk och avslappnande helkroppsbehandling som ges som långsamma och medvetna strykningar på baksidan och framsidan av kroppen i en viss struktur. Man använder även olika slags tryck samt håller händerna stilla. Som mottagare är du också inbäddad under handdukar och filt, och endast den kroppsdel som skall beröras exponeras. Allt detta skapar en känsla av stillhet, vila och trygghet. Beröringen ges med vegetabiliska oljor och till avslappnande musik. Behandlingen tar 45-50 minuter.

Händer ©Calle RehbinderBehandlingen är till för huden och ditt sinnliga jag. Beröring är ett grundläggande behov och hur mycket du får av den varan eller inte påverkar både dina känslor och beteende. Denna behandling är välgörande på många sätt. Har man smärta så minskar den, har man sömnbrist får man bättre sömn, har man koncentrationssvårigheter får man lättare att fokusera och ett bättre minne. Behandlingen är också bra för dig som upplever att sinnlighet är en brist i ditt liv. Att få sensuell beröring regelbundet kommer att påverka dig på ett sätt att du lättare får kontakt med din lust igen.

oljor @Jennie RehbinderTitta också på ditt övriga liv. Ofta kompenserar vi beröringsbrist med att äta för mycket eller för ofta. Då både fet mat och alkohol ökar hormonet oxytoxin såsom beröring gör kan det lätt bli det onyttiga sättet att kompensera. På grund av att mat också skapar trygghet på samma sätt som beröring är det lätt att misstolka mathunger för hudhunger.

Det primära syftet med taktil stimulering är att genom beröring frigöra välmåendehormonet oxytocin, som har en rad positiva effekter på hälsan. Beröring är grundläggande för nervernas organisation i kroppen. När huden berörs ökar aktiviteten i den del av hjärnan som förmedlar sinnesintryck till andra delar av hjärnan. Effekterna av beröring och ökat ocytocin i blodbanan är många;

 • skapar lugn och ro på djupet
 • stärker immunförsvaret
 • smärtlindrar
 • höjer smärttröskeln
 • påskyndar läkning av sår
 • ökar nyfikenheten
 • ökar möjligheten till kommunikation/större social förmåga
 • effektiviserar inlärning
 • förbättrar minnet
 • sänker blodtrycket
 • förbättrar matsmältningen
 • ökar livsglädjen

Beröring är det effektivaste sättet att sänka cortisolnivåerna och därmed stressen i kroppen!
Ring eller maila mig för bokning. Tel: 070-285 10 91 eller e-post: jennie@rehbinder.se

Läs mer på hemsidan om Taktil Stimulering – www.taktilen.nu


Taktil Stimulering med Jennie Rehbinder


Fotograf Carl Johan Rehbinder & Jennie Rehbinder.


Annonser