YONI dag

YONI är namnet på de kurser som jag håller för kvinnor.

YONI dag

Yoni dag är en kurs som vanligtvis pågår melan 10.00-17.00 och kan ha olika fokus, men inom områdena kärlek, relationer och sexualitet. Ämnet för dagen kan vara att specifikt fokusera på orgasmer och hur man expanderar sin orgiastiska upplevelse eller kärlekens språk där man utforskar självkärlek och hur man visar kärlek på många olika sätt eller om könet och relationen till sitt eget kön eller onani o.s.v.
Om jag lägger upp ett datum står det här vad kommande dagkurs kommer att handla om.

I kursen ingår även en vegetarisk lunch.
En dagkurs kostar 1000 kr och anmälan sker på jennie@rehbinder.se

Annonser