Lars Maria Norén

  • sexsibilitycoach, qigonginstruktör, andningspedagog

Lars Maria NorénPå vilket sätt har dina förebilder påverkat dig?
Barn påminner mig om närvaro och flöde och inspirerar till enkelhet och lekfullhet. Obekväma människor påminner mig om att hjärtat alltid är större än mind:et. Båda är förebilder, på sitt sätt. De inspirerar mig att se annorlunda och utmanar mig att gå utanför min trygghetszon för att fortsätta blomma ut i den jag egentligen är.

Vilket är ditt kall?
En av mina främsta drivkrafter är att jag är nyfiken och vill se bortom föreställningen och leva livet som det faktiskt är och kan vara, inte som jag före-ställer mig att det är utifrån hur det brukar vara. Jag vill känna min sanna potential, inte för att åstadkomma så mycket som möjligt, utan för att vara hel och inte begränsa mig. Och det är min förhoppning, lust och drivkraft att jag kan inspirera andra till att börja känna sig mer levande, sanna och hela.

Vad är dina grundprinciper i livet som du aldrig skulle rucka på?
Verkligheten är levande och meningsfull, precis som den är, vi behöver inte utveckla eller skapa något, vi behöver bara stilla oss och tänka efter för att förstå; känna igen verkligheten som en (1) levande helhet och inse att kärleken är störst av allt och grunden för hela tillvaron. Vi människor är i grund och allt väsen-tligt 100% lika, därför kan jag alltid känna igen; förstå en annan människa, även om jag inte tycker likadant eller delar samma känslor; värderingar. Människan vill helas, ge henne ett utrymme tryggt nog, så vet hon vad som behöver göras. Hjärtat har svaren, kroppen är klok.

Vad är ditt bästa verktyg att grunda dig själv på?
Stanna upp, andas och närvara. Qigong: enkla och långsamma rörelser utan anspänning, men inte lättsamma eller veka, tvärtom kraftfulla och potenta med total närvaro i varje del av rörelsen. Qi betyder energi, gong långvarigt arbete – qigong är ett långvarigt arbete med din livsenergi; den sexuella energin. Och qigong gör mig såväl kåt och sprallig som stilla och fokuserad, men alltid grundad; jordad på något sätt.

Vad arbetar du med?
Jag är Sexsibilitycoach, Luna Taiji Qigong-instruktör och andningspedagog (pågående utbildning i skrivande stund, april 2011). Jag vikarierar som qigonginstruktör då och då men planerar en egen grupp till hösten. Som Sexsibilitycoach är jag särskilt intresserad av den manliga sexualiteten och har en workshop (ev. kurs också) om hur man kan börja bli multiorgasmisk: Kul utan sprut : Kan män få orgasm eller kommer de bara? Som andningspedagog… vad kan jag säga? När man väl börjat andas vill man aldrig sluta! Att andas medvetet, frigörande, kopplat, holotropiskt är helt fantastiskt och som andningspedagog vill jag hålla i gruppandningar och coacha många klienter.

Var i Sverige arbetar du?
Stockholm med omnejd.

Hur når man dig?
larsmarianoren@gmail.com

Annonser