Jessica Menzinsky

  • medmänniska, kvinna, urkvinna, sexinna, sexsibilitycoach och blivande prästinna

Mina förebilder har från början inte varit några idoler utan människor som har varit närvarande under hela mitt liv kortare eller längre perioder. Vissa har medvetet skapat oro och smärta och andra har troligen varit helt ovetandes om såren de hjälp till att skapa i mig. Men genom dem har jag gjort en fantastisk resa in i mig själv. Jag har fått ligga i mitt mörkaste oceandjup för att kunna verkligen se vem jag är och hur jag behöver hela mig själv.  Tack vare smärtan som skapats har jag också förstått vem jag är och vilken kraft som jag har i mig. Kraften som vi alla har till vårt eget helande.

Mitt kall har jag burit med mig sedan jag var liten. Vetskapen om vilken illusion vi människor lever i. Illusionen av att inte duga, att inte vara vackra, kloka, starka och fria. Att vi tror att det alltid är någon annan som ska befria oss, älska oss eller hela oss.

Mitt kall och min sanning är att vi redan ÄR allt det där, sköna, fria och älskande. Att vårt eget helande innebär vägen till att älska oss själva.

Vi lever redan i ”paradiset”. Jorden är så skön och våra liv innehåller så mycket kärlek och frihet. Det är mitt starka kall att på olika sätt hjälpa människor att se vad som redan finns inom dem och runt om dem – KÄRLEK.

Mina grundprinciper eller mer grunden i mitt hjärta är att medvetet aldrig skada någon annan. Att se livet som en process att det som gör ont också blir till något gott. Livet och känslor är levande och rörliga inget stagnerat därför kan jag inte säga att jag aldrig skulle rucka på något. Utom att jag aldrig kommer sluta älska eller vara oändligt tacksam för mitt liv.

När jag märker att jag börjar bli rädd eller orolig då har jag troligen tappat kontakten med mig själv, och då är min bästa medicin att älska med den mannen jag älskar eller komma fysiskt nära mina barn. Eller så sätter jag mig vid mitt andra hem, havet.

Just nu läser jag teologi på Lunds Universitet för att så småningom blir präst. I grunden är jag teaterregissör. Men de senaste åren har jag jobbat med människors andliga längtan på olika sätt bla som sexsibilitycoach där jag coachar framför allt kvinnor och par till en mer innerlig och kärlekfull relation till sig själva och varandra.

Min starka övertygelse är att människans egen gudomlighet, njutning och kraft är en del av något mycket större än vi kan förstå. Att våra liv är en gåva och att våra unika jag är en nyckel till andlig frihet.

Eftersom jag läser just nu så är jag mest ute på föredrag som handlar om vår kraft och vårt eget helande. Sinnlighet och intimitet är en del av innehållet i de par kurser jag ibland håller i håller kurser i. Vi ska ha en sådan kurs i början av juni hemma hos oss i Vejbyslätt.

Jag bor och verkar i Skåne. Men vill man boka in mig för kurs eller föredrag så är det också välkommet. Jag är ofta uppe i Stockholm och är alltid öppen och nyfiken för nya projekt.

Min hemsida är www.vagviserskan.com
Mailadress: vagviserskan@gmail.com
Mob: 0708145488

Annonser