Åsa Forsman

ÅsaForsmanVad är din titel?

  • psykosyntesterapeut

Mitt sätt att se på mig själv och världen innebär ett dynamiskt synsätt, att jag och vi är så mycket, mer än vi tror. Jag har många titlar, roller och delar men några av dem är psykosyntesterapeut, sexologstuderande, kulturvetare, skrivare på en nivå. På en annan nivå är jag kvinna, mamma, älskad och älskande partner. På en andlig nivå kan det vara själskrigare, dansnjuterska, syftessökare, frihetslängtare, normutmanare, pionjärska. Ytterligare en nivå kan vara delpersonligheter som också kan tolkas som titlar, dem kan jag berätta mer om när vi ses.

På vilket sätt har dina förebilder påverkat dig?
Genom sitt mod att vara dem de vill vara och kämpa/arbeta för det. Tilliten att allt är som det ska vara även om de kanske var de första eller bland de första att visa/vara/göra något. Att låta allt få finnas. Jag ser mig själv som en förebild, att jag som ambition- genom den jag är -visar den förändring jag själv önskar se i världen.


Vilket är ditt kall?
Att själv leva livet så fullt ut i det som är och kan vara jag samt att inspirera/hjälpa andra leva det liv och vara den de själva önskar vara. Mod, tillit, frihet, integrering, medvetenhet, acceptans.


Vad är dina grundprinciper i livet som du aldrig skulle rucka på?
Svår fråga eftersom jag tror på att jag är en dynamisk, expansiv person som tror att det mesta går att rucka på med utveckling och medvetandearbete samt att allt kan sättas på sin spets i extrema situationer…..Jag är en ifrågasättare och har svårigheter att använda ordet grundprinciper och ordet aldrig. Jag väljer att svara som ovan på denna fråga.


Vad är ditt bästa verktyg att grunda dig själv på?
Medvetet andas in mig själv i det nu jag befinner mig i. Är jag tillsammans med någon så är det samma sak, att andas in varandra i den nunärvaro vi befinner oss i. Kunskap på många nivåer.


Vad arbetar du med?
Psykosyntesterapi. Samtal och möten med de verktyg och den kunskap jag har. Vi skapar tillsammans utifrån klientens behov, personlighet och dagsform.


För vilka är du bra/vilka vill du nå?
Alla de som är villiga att arbeta med sig själva.


Var i Sverige arbetar du?
Jag är rörlig men tar emot klienter i Borgholm/Öland regelbundet. Kan arbeta i Stockholm om underlag finns.

Hur når man dig?
http://www.eldblomma.se

Annonser