Föredrag

yonitalks_e_omvändafärgerSkolor – Mässor – Festivaler – Informella grupper – Möhippor – Företag – M.fl.

Ibland kan ett motivationsföredrag göra en stor skillnad för den sexuella utvecklingen. Ett föredrag kan vara det första steget i att börja omfamna sexualiteten i den personliga utvecklingen. Jag vill inspirera dig till att bejaka mer njutning i livet, och berättar hur.

Ett föredrag kan göras om till en minikurs/workshop genom att jag lägger till några praktiska och enkla övningar, som förtydligar det jag säger. En del föredrag innehåller alltid någon övning. Nedan är exempel på föredrag som jag har hållit eller kan erbjuda. De flesta föredrag är 60-90 min. Minikurser tar mellan 60-180 min. De går att oftast att omforma efter önskemål. Föredragen passar alla oavsett kön, genus, sexuell läggning eller relationsstatus, så länge inget annat uppges.

Energisex – är det bättre än ”vanligt sex”?
När sex blir trist och förutsägbart så kan det påverka sexlusten negativt. Det behöver inte vara så. Sex kan vara fantastiskt och förbli så, oavsett hur kort eller lång tid du lever med din partner. I detta föredrag berättar jag dels om verktyget tantra, och på vilket sätt det kan förbättra såväl dina sexuella upplevelser som kärleken och intimiteten med partner(s). Att förstärka sexlivet handlar om praktiska övingar som du kan börja med redan nu, samt en förändrad attityd kring sex, kroppar och kön. Jag erbjuder såväl nya sätt att tänka som nya sätt att vara sexuell. Föredraget passar singlar och dig som har partner(s).

Beröring för olika behov
Beröring har alla människor som basbehov, och när det inte blir tillgodosett kan du känna hudhunger. Beröring kan också var ett uttryck för vardaglig bekräftelse och samhörighet eller kärlek och intimitet, men också för sexuell lust och attraktion. Hur känner man skillnaden på sina egna behov och hur verbaliserar man dessa? Hur kan man tolka andras sätt att beröra?
Beröring ger näring på så många nivåer i kroppen och kan du förstå dina egna behov blir det enklare att må bra samt att bekräfta andra på rätt sätt. Jag berättar om olika typer av beröring och på vilket sätt du kan börja applicera dessa i ditt liv.
Detta föredrag kan lätt förlängas till en minikurs och innehålla fina och bra beröringsövningar, i vilka du får uppleva hur kvaliteten på beröring är närvaro framför rätt teknik.

Erotisera din vardag
Vill du har roligare sexliv? Vill du ha en roligare vardag?
Sexualiteten och vardagen hör samman mer än vad du kanske kan tro. Genom att bredda begreppet sex till något man är istället för något man gör, kommer du att uppleva att sexuell energi är något som du kan välja att vara i och känna hur den påverkar din närvaro i nuet, ditt kreativa flöde, hälsa m.m. Den sexuell energin är livsenergin som rör sig i din kropp och du kan välja att vara mer flödande, öppen och levande som människa. Föredraget handlar om hur din attityd påverkar dina upplevelser – de sexuella samt de vardagliga – och hur du kan skapa en mer sexpositiv attityd som stödjer större glädje och njutning i ditt liv.

Orgasmologi
Ett föredrag med fokus på kvinnors sexuella upplevelser.
Hur känns orgasmer och hur får man en eller flera? Finns det orgasmer som är bättre än andra? Orgasmer kan kännas på många sätt och det finns inga rätt eller fel. För dig som känner att det svårt att få till eller vill få starkare orgasmer kan få verktyg som tar dig närmre målet, samtidigt som vägen dit blir roligare och skönare.

Fittness
Ett föredrag med fokus på kvinnors sexuella upplevelser.
Vilken relation har du till din egen fitta? Hur tar du hand om henne? Hur ser du henne?  Din relation till fittan och hela din kropp påverkar din förmåga att njuta. Du kan skapa en postiv självbild och en sexpositiv attityd som tar dig till nya upplevelser. Såväl sexlivet som din vardag kommer att kännas mer stimulerande när du tar din seuella utveckling på allvar. Detta föredrag kan vinna på att vara en minikurs i vilket jag blandar teori med övningar.

Kärlekens 9 Språk
Kärlek kan vara så svårt och så enkelt. Du kanske har turen att ha en partner som har samma kärleksspråk som du? Har du det inte kanske du har behövt lägga extra energi och tid på att visa dina samt att förstå din partner? Kärlekens språk baseras på att vi människor har olika sätt att visa samt ta emot kärlek på, och dessa sätt lär vi oss oftast som barn genom föräldrar och andra vårdnadshavare. Jag berättar om de olika språken och hur dessa används som just uttryck för att skapa intimitet, samvaro och kärlek i relationer. De kan användas och används på alla som du uppskattar i ditt liv, såsom partner(s), barn, föräldrar, vänner och kollegor.

J&C2

Jag har hållit föredrag på festivaler, sexmässor, gymnasium och informella kvinnogrupper/cirklar. Kanske ska du/ni hålla en möhippa för en kvinna och vill ge henne något som kan skapa stor glädje inför kommande äktenskap? Du kanske är med i en kvinnocirkel och vill ta in sexualiteten och sinnligheten som en extra inspiration? Du kanske är rektor eller lärare på en skola och vill bjuda dina elever på såväl inspirerande som informativ kunskap inom ämnena kärlek och sexualitet?

För att ta reda på vad ett föredrag med mig kostar samt vilken tid det kan ta, skicka mig ett mail med vem du är/vilka ni är, vad syftet är, vad ni önskar, var och när, så återkommer jag med en offert. Önskar du mer information om vad varje föredrag innehåller och/eller kan ge, kan du maila eller ringa mig.
Jag kan ta mig utanför Stockholm så länge som jag kan debitera för resekostnader och resetid.