Sensualitet handlar förutom om att skapa njutning även närvaro och öppenhet.

Närvaron är allt, den är grunden till själva upplevelsen och att känna den till fullo. Det är i din medvetna närvaro som du upplever det som är allra tydligast i din kropp just nu. Närvaro skapar också trygghet, och trygghet är en känslomässig plattform, från vilken du kan ta steget ut i det okända…..gå mot det du vill uppleva och vara modig.

Öppenhet. När du öppnar dig du skapar utrymme för mer liv. Det är här du ger plats för nya känslor och sinnesförnimmelser, sexuell lust och längtan. Vill du känna lusten och vart den kan ta dig så är det i öppenheten du finner den.

Njutning. Är beröringen skön för huden blir den fysiska upplevelsen positiv och det leder till starkare närvaro och större öppenhet…..en god spiral av sensualitet.

Sensualiteten är porten till sexualiteten. Om man inte får uppleva sinnlighetens frukter är det svårt att bejaka sexualitetens. Det är svårt att känna lust när man är stängd, stressad eller har ont någonstans. Det är svårt att känna lust när man inte ens är vill eller inte kan vara närvarande i kroppen.

Annonser