Etiketter

, ,

Jag är intresserad av frihet. Jag vill leva i frihet. Jag vill leva ett liv i vilket det är jag som bestämmer över vad jag vill göra med min kropp, oavsett om det har med extremsporter, sex eller droger att göra. 

Jag vill leva i ett samhälle i vilket varje vuxen individ själv får välja hur han eller hon vill tänka, tycka eller göra, så länge det inte inkräktar på någon annans frihet att uttöva samma rättighet.

Jag vill ett leva ett liv i vilket det är jag som har makten över mina val. Att besluten som tas är mina och ingen annans. Och det betyder att jag vill ha ansvaret för mitt liv – för mitt agerande och för vad det skapar.

Min man och jag håller kurser i kärlek, sexualitet och personlig utveckling. Dessa kurser handlar rakt igenom om att våga ta makten över sitt liv. De handlar om att ta makten över de delar som påverkar livet starkt – sexualiteten, könet, kroppen, attityden, känslor…Allt vi gör handlar om att ge verktyg som stärker och ger makt till varje enskild individ. Alla kan gå från en kurs och känna sig tydligare och kraftfullare.

De verktyg jag har funkar inte för de som vill stoppa huvudet i sanden, som hellre lyder någon annan än att tänka själv, eller för de som vill strunta i hur andra mår.

Som Gandhi sade – ”Become the change you want to see in the world”.

Ta makten över ditt liv. Ta ansvar för dina reaktioner och dina känslor. Använd dina reaktioner och känslor till att förstå dig själv.  Använd insikterna till att välja attityd och känsla mer medvetet. Se att det du fokuserar drar du till dig. Om du vill ha kärlek i ditt liv, behöver du välja att vara i kärlek. Det går inte att kriga fram fred och kärlek. Det går inte att gå i pansar och tro att man finner närhet och intimitet. Det går inte att blunda och tro att man kommer att se sanningen.

Kärlek och frihet går hand i hand. Du kan inte stänga in någon och förvänta dig tillit och kärlek. Du kan inte avlyssna någon och förvänta dig respekt och uppskattning.

Vad politiker och makthavare gör i vårt samhälle just nu är att skapa rädsla och ångest.  Jag är så himla missnöjd med regeringen, med alla de integritetskränkande lagar som har gått igenom – FRA, Ipred… Jag har alltid röstat blått och tji fick jag. Jag trodde att de var frihetsälskare, men så visade de sig vara maktgiriga fascister som skapar övervakningssamhället alla 1984, Callocain, …fy fan.

Och det är lätt att se att det inte handlar om att få tag på pedofiler eller att stödja upphovsmän/kvinnor – det  är bara spel för gallerierna. Nej, det handlar om att hålla människor maktlösa genom att se till så att människors största fokus handlar om överlevnad. Med känslor som skuld, skam, ångest, oro, frustration, vanmakt….förlorad kontroll. På så vis blir man lättstyrd.

Så vad gör man? 

1569_large

Inte låta sig nedslås. Fortsätta hålla humöret uppe och höja sin egen energi. Skapa glädje och lust för sig själv och andra. Fest, umgänge, hjälpa varann och INTE oroa sig. 

Och så vill jag inte överge tron på politiken. Även om jag inte har valt den banan, vet jag andra som hänger sig fullkomligt åt att skapa mer frihet åt varje enskild inidivid, genom just politiken. Heja dem!

 Jag tänker rösta på det enda parti som verkar stödja frihet – Piratpartiet!

Jag tänker rösta på de i Eu-parlamentvalet nu i juni, för att de ska kunna skicka Christian Engström till Bryssel. För att Rick Falkvinge ska kunna påverka från Stockholm i Riksdagen. YES!